MĀJASLAPAS IZSTRĀDE – SVARĪGS SOLIS TĒLA VEIDOŠANĀ

mājas lapu izveideUzņēmuma mājaslapas radīšana nodrošinās līdzšinējo un iespējamo pircēju zināšanas par uzņēmuma norisi, iecerēm u.c. informāciju.
Mājaslapa kalpos ne tikai kā informatīvs kanāls, bet arī būs uzņēmuma vizītkarte un reklāma internetā.
Realizējot labas kvalitātes un tehniski nostrādātu mājaslapu, uzņēmums iegūs labu rīku attiecību īstenošanā ar pastāvīgajiem klientiem, mērķauditoriju. Tas palīdzēs uzņēmuma tēla un tā reputācijas radīšanā un reklamēšanā.
Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām un plāniem interneta risinājumu uzņēmumi, aģentūras izstrādās uzņēmuma mājaslapas specifikāciju tieši tavām vajadzībām un jau gatavu piedāvājumu.
Turpmākais tikai tehnisks darbs: vienošanās noslēgšana, uzņēmuma mājaslapas “skeleta” saskaņošana, vizuālais izskats, programmēšana un beigās – pārbaudes režīms un pabeigtas mājaslapas nodošana jūsu rīcībā.
Lai mērķauditorija un esošie un potenciālie klienti spētu firmas interneta vietnei viņiem ērti apskatīt no mobilajiem telefoniem, ieteicams mājaslapai izveidot mobilo variantu. Protams, ka pastāv inovatīvāks variants – īstenot mobilo aplikāciju. Tā var kļūt par lielisku mārketinga rīku un sniegt uzņēmumam vairākas privilēģijas: piekļūt viedtālruņu patērētāju segmentam, veicināt uzņēmuma klientu uzticību, konstruēt inovatīvas firmas imidžu u.tml.
MOBILĀS LIETOTNES UZŅĒMUMA RAŽĪGUMAM
Mobilās lietotnes var pielāgot tieši uzņēmuma reklāmas un sabiedrisko attiecību nodomiem un nepieciešamībai. Kā piemēram rezervācijas vai servisa apmaksas sistēma, datu katalogs, kā arī uz esošiem un potenciāliem klientiem mērķētu informācijas izplatīšanas līdzeklis.
Ar uzņēmuma mobilo lietotņu izveidošanu var stimulēt uzņēmuma klientu attiecības, izstrādājot, piemēram, ikdienā nepieciešamu lietotnes budžeta plānošanai, uzturvielu materiāli, izzinošs materiāls u.tml.. Aplikācija uzņēmējdarbībai vai laika kavēšanai – tas atkarīgs no uzņēmuma iecerēm un esošajiem un potenciālajiem klientiem. Lietpratēji rekomendēs atbilstošākos tehniskos un dizaina skices dažādiem mobilo aplikāciju formātiem un mobilo iekārtu operētājsistēmām (Android, iPad, iOS).
Visām sistēmām ir konkrētas tehniskās vajadzības, tādēļ visām ir jāīsteno savs mobilās aplikācijas tehniskais risinājums.

Uzņēmuma interneta lapas un uzņēmumam individuālās realizēšana var palīdzēt uzņēmumam īstenot noteiktos mārketinga plānus. Mērķos var iekļaut klientu pakalpojumu un datu resursu optimizēšana ar mobilo aplikāciju realizēšanu.
LOGOTIPS IR KORPORATĪVĀS IDENTITĀTES SAKNE
Grafiskā identitāte ir viena no būtiskākajām uzņēmuma komponentiem, jo veicina priekšstatu veidošanos par tā tēlu un tā identitāti.
Akceptē dizaina vai interneta firmu sniegto servisu firmas tēla radīšanā. Profesionāļi radīs firmas imidžam un mērķiem saskanīgu grafisko identitāti.
Vēršoties firmās, mākslinieciskie projektētāji īpaši firmai izstrādās dažādus ideju skicējumus, kas spētu būt pietiekami uzņēmuma priekšnoteikumiem.  Pie dizaina tiks ņemti vērā materiāltehniski, funkcionāli un estētiski kritēriji. Kad būs izvēlēts piemērotākā variācija, pēc logo saskaņošanas uzsāksies darbs pie pilnīgas uzņēmuma imidža izveidošanas.